شبیه ساز و آزمون

کانون ارزیابی

در همین صفحه تعدادی از بهترین آزمون ها و شبیه سازهای سازمانی قرارداده شده است که باتوجه به لیست اعلامی سازمانتان، می توانید هرکدام را انتخاب و در نهایت بر روی دکمه دریافت نتایج کلیک نمایید.

مجموعه آزمون های کانون ارزیابی

آزمون تفکر انتقادی واتسون گلیزر

با سنجش این توانایی می‎توان فهمید که تا چه میزان از قدرت تحلیل و استدلال برخورداریم

آزمون شخصیتی هوگان

به اذعان APA، اولین آزمونی است که در حوزه رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد شغلی پرداخته است.

کانون ارزیابی مجازی

آزمون هالند (شخصیت شغلی)

هماهنگ بودن فرد و محیط کار می‌تواند بهترین شرایط را ایجاد کند. اکثر مردم ترکیبی از دو یا سه زمینه موردتوجه هالند هستند.

هوش چندگانه گاردنر

آزمون چندوجهی گاردنر

تست هوش گاردنر یا همان تست هوش چندگانه،یک آزمون بسیار جالب برای سنجش استعداد و توانایی های شما در هشت زمینه مختلف است.

کانون ارزیابی مجازی

آزمون شخصیتی پنج عاملی نئو

تست نئو یا تست پنج عاملی شخصیت بیگ فایو یکی از تست‌های روانشناسی است که در مشاوره‌های توسعه شغلی یا فرایندهای استخدامی سازمان‌ها از آن استفاده می‌شود.

کانون ارزیابی مجازی

تست شخصیت‌شناسی مایرز-بریگز (آزمون mbti)

شناخت حاصل از این آزمون، یکی از باارزش‌ترین سرمایه هایی است که افراد در هر سازمان یا مجموعه‌ای می‌توانند در اختیار داشته باشند.

کانون ارزیابی مجازی

آزمون استرس شغلی اسیپو (OSIPOW)

پرسشنامه استرس شغلی OSIPOW به سنجش میزان استرس شغلی افراد در شش بعد می پردازد.

تست مهارت مذاکره پیره

آزمون مهارت مذاکره پیره

تست مهارت مذاکره پیره اطلاعات دقیقی از سبک مذاکره کنونی ما و قوی یا ضعیف بودنمان به ما می‌دهد.

مجموعه آزمون های شبیه ساز کانون ارزیابی